Gasdetectie door de jaren heen

De kanarie in de mijn

Op het gebied van gasdetectie zijn we in bedrijven de afgelopen jaren een stuk diervriendelijker geworden. In het verleden was het zo dat er in de gangen van mijnen een kooitje hing waar een kanarie in zat. Die kanarie zong de hele dag; een prettig geluid maar het was niet de reden waarom het beestje daar verbleef. De kanarie had een heel wat minder aangenaam doel. Wanneer er tijdens de werkzaamheden mijngas vrijkwam zou de kanarie geen lucht meer krijgen en stikken; het teken dat de mijn moest worden ontruimd en dat het personeel in gevaar was. Een stille kanarie was dus geen goed teken.

De kanarie aan je uniform

De detectie van gas ziet er tegenwoordig een stuk aangenamer uit. Noem het toeval, maar er zijn gasdetectors in de handel die je aan je uniform kan hangen wanneer je aan het werk bent. Wanneer er een gas wordt waargenomen zal deze detector een signaal afgeven waarna je weet dat er moet worden ingegrepen omdat er sprake is van een gevaarlijke situatie. Dit alles klinkt als een vrijblijvende voorzorgsmaatregel maar wie op de hoogte is van regelementen weet dat dit anders ligt.

Gasdetectie als verplichting

Wanneer er wordt gewerkt op locaties waar sprake kan zijn van het vrijkomen van schadelijke gassen ben je als werkgever verplicht om jouw personeel een gasdetector mee te geven. Het zijn apparaten die een looptijd van een aantal jaren hebben zonder dat er onderhoud aan gepleegd hoeft te worden. De detector kan worden ingezet voor de opsporing van meerdere soorten gassen. Dat kan gaan om aardgas en koolmonoxide, maar bijvoorbeeld ook om vluchtige organische componenten. Het is maar net met wat voor materialen er wordt gewerkt in een bedrijf. Gasdetectie voorkomt op deze manier levensgevaarlijke situaties op de werkvloer.…

Schulden? Help!

Bij schulden waar je niet uitkomt, kun je de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvragen. Een andere naam daarvoor is de WSNP (Wet schuldsanering Natuurlijke Personen). Hierdoor kom je na drie jaar van je schulden af met een WSNP schone lei. In dat geval worden jouw schulden kwijtgescholden en kun je schuldenvrij verder. Wanneer jij een verzoek tot WSNP afgewezen krijgt door de rechter of gemeente, de schuldsanering tussentijds wordt beëindigd of de wsnp schone lei wordt geweigerd, dan kun je in wsnp hoger beroep tegen de afwijzing schuldsanering. Daarbij heb je wel een advocaat nodig. Je hebt hulp bij schulden en dan kun je samen bekijken hoe je hier op in moet spelen en welke maatregelen er genomen kunnen worden. Soms is het een kwestie van een paar handelingen verrichten en het is goedgekeurd, maar dat gaat niet altijd zo gemakkelijk.

Bereid je voor

Als je hulp bij schulden wilt, dan is het goed om te bekijken wie je kan helpen en welke hulp ook echt geschikt is. Wanneer je aan de schuldsanering moet denken, dan is het vaak een advocaat die je hierin kan helpen en daar kun je maar beter snel je voordeel meedoen. Hij zal zich inlezen en jou dan helpen om je gelijk te halen. De advocaat is er echt voor je hulp bij schulden en dan kun jij dus ontdekken wat zij voor je kunnen betekenen. Je kunt van tevoren alvast een inschatting maken van de opties, want daardoor weet je ook hoe sterk je staat en welke maatregelen je eventueel moet nemen om je gelijk te halen.…