Schulden? Help!

Bij schulden waar je niet uitkomt, kun je de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvragen. Een andere naam daarvoor is de WSNP (Wet schuldsanering Natuurlijke Personen). Hierdoor kom je na drie jaar van je schulden af met een WSNP schone lei. In dat geval worden jouw schulden kwijtgescholden en kun je schuldenvrij verder. Wanneer jij een verzoek tot WSNP afgewezen krijgt door de rechter of gemeente, de schuldsanering tussentijds wordt beëindigd of de wsnp schone lei wordt geweigerd, dan kun je in wsnp hoger beroep tegen de afwijzing schuldsanering. Daarbij heb je wel een advocaat nodig. Je hebt hulp bij schulden en dan kun je samen bekijken hoe je hier op in moet spelen en welke maatregelen er genomen kunnen worden. Soms is het een kwestie van een paar handelingen verrichten en het is goedgekeurd, maar dat gaat niet altijd zo gemakkelijk.

Bereid je voor

Als je hulp bij schulden wilt, dan is het goed om te bekijken wie je kan helpen en welke hulp ook echt geschikt is. Wanneer je aan de schuldsanering moet denken, dan is het vaak een advocaat die je hierin kan helpen en daar kun je maar beter snel je voordeel meedoen. Hij zal zich inlezen en jou dan helpen om je gelijk te halen. De advocaat is er echt voor je hulp bij schulden en dan kun jij dus ontdekken wat zij voor je kunnen betekenen. Je kunt van tevoren alvast een inschatting maken van de opties, want daardoor weet je ook hoe sterk je staat en welke maatregelen je eventueel moet nemen om je gelijk te halen.…