Gasdetectie door de jaren heen

De kanarie in de mijn

Op het gebied van gasdetectie zijn we in bedrijven de afgelopen jaren een stuk diervriendelijker geworden. In het verleden was het zo dat er in de gangen van mijnen een kooitje hing waar een kanarie in zat. Die kanarie zong de hele dag; een prettig geluid maar het was niet de reden waarom het beestje daar verbleef. De kanarie had een heel wat minder aangenaam doel. Wanneer er tijdens de werkzaamheden mijngas vrijkwam zou de kanarie geen lucht meer krijgen en stikken; het teken dat de mijn moest worden ontruimd en dat het personeel in gevaar was. Een stille kanarie was dus geen goed teken.

De kanarie aan je uniform

De detectie van gas ziet er tegenwoordig een stuk aangenamer uit. Noem het toeval, maar er zijn gasdetectors in de handel die je aan je uniform kan hangen wanneer je aan het werk bent. Wanneer er een gas wordt waargenomen zal deze detector een signaal afgeven waarna je weet dat er moet worden ingegrepen omdat er sprake is van een gevaarlijke situatie. Dit alles klinkt als een vrijblijvende voorzorgsmaatregel maar wie op de hoogte is van regelementen weet dat dit anders ligt.

Gasdetectie als verplichting

Wanneer er wordt gewerkt op locaties waar sprake kan zijn van het vrijkomen van schadelijke gassen ben je als werkgever verplicht om jouw personeel een gasdetector mee te geven. Het zijn apparaten die een looptijd van een aantal jaren hebben zonder dat er onderhoud aan gepleegd hoeft te worden. De detector kan worden ingezet voor de opsporing van meerdere soorten gassen. Dat kan gaan om aardgas en koolmonoxide, maar bijvoorbeeld ook om vluchtige organische componenten. Het is maar net met wat voor materialen er wordt gewerkt in een bedrijf. Gasdetectie voorkomt op deze manier levensgevaarlijke situaties op de werkvloer.…